Gränslöst

Gränslöst CykelSällskap


TeamMagnus är ett geografiskt och kulturellt gränslöst CykelSällskap, baserat på IT-teknikens förträfflighet.

hemsida: www.teammagnus.se

mail: info@teammagnus.se

Vi växer och har nu (2016) vänner  på ett 20-tal  orter i vårt avlånga land. Och dessutom vänner i USA, Norge och Frankrike.

Vi använder begreppet ”vänner” för alla i TeamMagnus CykelSällskap.

I TMCK är alla ”medlemmar” och anslutna till Svenska Cykelförbundet.

TeamMagnus låter, via nätet, enskilda cyklister var som helst känna gemenskap med ett stort antal cyklister över spridda geografiska orter. En gång per år träffas alla fysiskt i samband med Vätternrundan.

TeamMagnus har vänner med cyklar från 3-växlade  standardcyklar till de som trampar supercarboncyklar med elektroniska växlar och carbonekrar.

Vi har vår gemensamma identitet i a) våra cykelkläder, b) stickers på cyklarna, c) IT-kommunikationen och d) att fysiskt ses i samband med Vätterrundan.

Egna initiativ utöver detta välkomnas. Var och en har naturligtvis rätt att hitta på vad som helst och inbjuda andra TeamMagnus vänner att hänga på. Exempel på  initiativ är bl.a. den numer årliga cykelveckan i Spanien, Frankrike eller Schweiz, down-hill körning i Åre, mountain-bike cykling i Skärblacka, backträning i Nacka och skapandet av TMCK.