LogoType

Störtgenial Logotype

TeamMagnusArtDirector Glen Ekelund:

När jag gör en logotype tycker jag att det är oerhört viktigt att den ska berätta något om vad den representerar. Den ska inte bara vara en snygg form.

TeamMagnus logotyp växte och värkte fram under ganska lång tid. Logotypen symboliserar det TeamMagnus cyklar för:

”Gubben” berättar historien om Magnus och symboliserar även framtiden för de vi cyklar till förmån för. Och ger kraft till de som drabbats av tragedin att ha förlorat en anhörig eller vän.

Kronan betyder seger, dels sportsligt men framför allt för en hoppfull framtid, och hur detta har förenat familj och vänner i en mycket  positiv riktning. Formen och typsnittet är enkelt men karaktärsfullt.

Cyklar för livet är dubbeltydigt. Genom cyklingen förbättrar vi våra egna liv samtidigt som vi samlar in medel till cancerforskning. Och vi har kul när vi tar ut oss och cyklar för livet.