Gå med i TeamMagnus

Det finns två sätt att vara med i TeamMagnus;

1) För Dig som motionerar  – CykelSällskapet TeamMagnus.

2) För Dig som satsar på elitmotion – TeamMagnus CykelKlubb       TMCK

1) Gå med  i CykelSällskapet TeamMagnus genom att maila:

                    info@teammagnus.se

CykelSällskapet TeamMagnus är ”vänner” som gillar att cykla (helst i grupp). Du kan bo var som helst och vara en av vännerna i TeamMagnus.

Det enda som är ”starkt önskvärt” för TeamMagnus CykelSällskap är att:

a) applicera TeamMagnus stickers på din cykel

b) cykla i TeamMagnus cykelkläder i  tränings- och tävlingssammanhang

d) ha kul, bjussa på sig själv och positivt stötta varandra när vi träffas och när vi cyklar Du får naturligtvis också möjlighet (inget krav) att hedra minnet av en kär person i Vätterrundan.

=====================================================

TeamMagnus identitet sitter i cykelkläderna och de stickers vi applicerar på våra cyklar. Alla TeamMagnus vänner finns med på vår maillista. Och så har vi roligt och ser varandra när vi träffs. Vi har vänner över hela Sverige och i Norge, Frankrike samt USA. Flera tränar på egen hand eller tillsammans med någon cykelklubb på hemorten.

TeamMagnus är ett virtuellt cykelsällskap och vi håller kontakt och tar egna initiativ via nätet. Det innebär att du kan bo var som helst men ändå träna i TeamMagnus och hålla kontakt via nätet.

Våra årliga cykelreseveckor till kontinenten är ett bra exempel på  initiativ. Och att många av oss är med i cykellopp som ex.  Vätternrundan, Nationaldagstrampet  och SMACK är andra exempel. För att inte glömma skapandet av CykelKlubben TMCK..

Ambitionerna tillåter vi variera både vad gäller träning och cykelmodeller.  Vi försöker hålla ihop de första 10 km på träningarna för att sedan dela oss i olika fartgrupper.

==============================================================

2) Vill du satsa på elitmotion, bor i Stockholmområdet och vill delta i officiella cykeltävlingar i TeamMagnusCykelKlubb:

           maila:  viktor.fhors@securitas.se

                       DU ÄR VÄLKOMMEN !!!!!